شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

ارميا-3

تا وقتي هستن كسي قدرشون رو نمي دونه.وقتي مي رن تازه مي فهميم كه چه عزيزاني رو از دست داديم!
حسان
اين مطلب هم درباره همين شهيد بزرگوار است http://2imam.parsiblog.com/MLink/?4008726
ساعت دماسنج
ارميا-3
رتبه 0
0 برگزیده
70 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ارميا-3 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top